Nabízíme protipožádní nátěry od firmy Izostav s.r.o. V provedení nátěry na ocel a dřevo

Protipožární nátěry na ocel:

Plamostop P9 na ocel

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Aplikovaný protipožární nátěr Nátěr po působení ohně
Materiál pro aplikaci protipožárního nátěru na ocel Plamostop P9 Nátěr Plamostop P9 po působení ohně

URČENÍ
vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových konstrukcí před působením požáru na dobu 15 až 90 minut

CERTIFIKACE
Protipožární nátěr AITHON A90, v ČR a SR distribuován pod obchodním označením PLAMOSTOP P9 má evropské technické schválení ETA vydané EOTA – evropská organizace pro technické schvalování, jejímiž členy je 28 evropských států. Protipožární nátěr mající certifikát ETA, je určen pro užití v celé Evropě a nese označení CE. Národní certifikace jsou alternativou k Evropské certifikaci ETA a platí pro všechny členské státy EU. Výrobek, který má certifikaci ETA, nemusí mít certifikaci národní. PLAMOSTOP P9 je jediným s protipožárních vypěňovacích nátěrů, který dosáhl na certifikaci ETA.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m³ 1.530 kg/m³ > 1 MPa 7
Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 220 g/m²

CHARAKTERISTIKA
Plamostop P9 je vypěňovácí protipožární nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí. Při aplikaci musí být teplota vzduchu minimálně 5oC a během 24 hod. po aplikaci nesmí nátěr zmrznout. Je třeba dbát, aby nátěr nebyl dopravován nebo uskladněn při záporných teplotách.

Protipožární nátěry na dřevo: Plamostop D

Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí

Materiál po aplikaci nátěru Materiál po působení ohně
Materiál pro aplikaci protipožárního nátěru na dřevo Plamostop D Nátěr Plamostop D po působení ohně

URČENÍ
Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí.

CHARAKTERISTIKA
Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Objemová hmotnost: 1350 g/l
Rozpustnost při 20 °C: ve vodě 100%, v tucích nerozpustný
Reakce na oheň: B – S1, d0
Třída hořlavosti B pro měkké i tvrdé dřevo.
Index šíření plamene Is 21,6.
Zvýšení požární odolnosti o 16 min, vydatnost 440 g/m² v mokrém stavu
Skladovatelnost při teplotách: 7 – 35 °C, uchovávat v uzavřených obalech a chránit před mrazem

Pro individuální cenovou nabídku, prosím zašlete poptávku na našich webových stránkách nebo na emailu info@heko-group.cz